1. Quy định chung :
  – Hàng còn nguyên tem, mạc.
  – Đăng ký trå hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận hàng.
 2. Vấn đề đői hàng:
  – Có thể đői hàng khi Mật táo đỏ giao nhầm sản phẩm .
 3. Vấn đề trå hàng: Được quyền trå hàng: sản phẩm bị hư hỏng do nhà sản xuất, hãng vận chuyển.
 4. Phí gửi hàng lần 2 :
  – Vấn đề đői hàng xuất phát từ phía KH: Tính theo bảng phí giao hàng
  – Vấn đề đői hàng do lỗi từ Mật táo đỏ: gửi hàng lần 2 không tính phí.

*** Lưu ý

– Trừ trường hợp được quyền đői trå hàng nêu trên, chúng tôi không chấp nhận xử lí các vấn đề khác

– Đối với đơn hàng được trå, Mật táo đỏ sẽ xử lý và giao lại sản phẩm mới cho khách hàng, hoặc thanh toán lại tiền theo thỏa thuận cùng khách hàng