Sản phẩm thải độc thanh lọc của Thuần Chay được làm từ các nguyên liệu thiên nhiên. Vận dụng công thức của ông cha ta cho ra các dòng trà tự nhiên giúp thải độc cặn bã cơ thể thuận tự nhiên.