Gia vị của Thuần Chay được lấy từ nguồn nguyên liệu tự nhiên không hương vị, không chất bảo quản. Vị thuần từ tự nhiên.