Thuần chay kết hợp bốn vị huyền thoại tưởng chừng như đơn giản nhưng có tác dụng thần kì và nghiên cứu để phát huy cao nhất tính dược từ khâu ủ mật và táo ,đến nấu với lửa nhỏ theo công thức cổ truyền Đông Y đến cô đặc hoàn toàn thuận tự nhiên giúp BỔ MÁU, hỗ trợ phục hồi tất cả cơ quan nội tạng,giúp bạn khỏe thật sự từ sâu bên trong